Stort missnöje kring lärarreform

Stockholm. Förra sommaren trädde karriärreformen bland lärare i kraft, bland annat för att höja yrkets status. Det gav två nya så kallade karriärtjänster: förstelärare och lektorer, med ett lönepåslag på 5 000 respektive 10 000 kronor.

Men missnöjet mot reformen är stort, visar en färsk undersökning från tidningen Skolvärlden. Av 225 tillfrågade ombud i landet tycker bara drygt hälften att inrättandet och tillsättandet av nya karriärtjänster har gått rätt till.

Ett problem tycks vara att många förstelärare inte har fått tillsvidareanställningar. Ett annat är att de blir satta i projektarbeten som gör att de inte jobbar direkt mot eleverna.

– Det blir en väldigt konstig reform om de som är bäst på undervisningen plockas bort från eleverna, säger Anders Almgren, vice ordförande för Lärarnas riksförbund, till Skolvärlden.

TT