Inrikes

Stark kritik mot inbjuden präst

INRIKES

Teologifestivalen. Prästerna Annika Borg och Johanna Andersson riktar i en debattartikel i Dagens Nyheter mycket hård kritik mot ledningen i Svenska kyrkan eftersom de i dag låter prästen Mitri Raheb från Betlehem predika i Uppsala domkyrka. Enligt artikelförfattarna ägnar sig Mitri Raheb åt hatpropaganda mot judendomen.

Denna helg håller svenska kyrkan en konferens som benämns Teologifestivalen i Uppsala och under lördagen står Palestinafrågan i fokus.

Enligt Annika Borg och Johanna Andersson kommer Raheb att predika i samband med den högtidsgudstjänst som hålls av ärkebiskop Antje Jackelén. I sammanhanget kommer också Mitri Rahebs bok "Tro under ockupation. Palestinsk bibeltolkning" att säljas till ett kraftigt rabatterat pris.

"Hatpropaganda"

Men enligt artikelförfattarna är boken i själva verket "bitvis hatpropaganda mot Israel. Den är också ett övertydligt och skrämmande exempel på så kallad ersättningsteologi, en teologi som proklamerar att judendomen är obsolet och har ersatts av kristendomen. Denna teologi utmålar att judendomen inte längre har något existensberättigande".

Samtidigt konstaterar de båda prästerna att Svenska kyrkan under det senaste kyrkomötet underströk vikten av att motverka all form av ersättningsteologi.

"Men den svenska kyrkan talar med kluven tunga, eftersom man nu som hedersgäst bjudit in en teolog som står för precis det man själv menar sig ha tagit avstånd från", skriver Borg och Andersson.

"Demonisering"

"Kan man inte se skillnad på kritik av Israels politik och hatpropaganda, känner man inte igen demonisering och kan man inte teologiskt avgöra när det är ersättningsteologi som blossar har man ett stort upplysnings- och utbildningsarbete att göra från svenska kyrkans sida, konstaterar Annika Borg och Johanna Andersson

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes