Inrikes

Förbifarten blir 170 miljoner dyrare

INRIKES

Förbifart. Regeringens frysning av motorvägsbygget Förbifart Stockholm försenar hela projektet minst sex månader - och kan kosta skattebetalarna 170 miljoner kronor, enligt en uträkning som Trafikverket har gjort.

När beskedet kom om att jätteprojektet skulle frysas tvingades Trafikverket senarelägga flera kritiska anbudsarbeten. Nu börjar bilden av konsekvenserna klarna.

-Frysningen kommer att försena projektet med sex månader, säger Johan Brantmark, Trafikverkets projektchef för förbifarten.

Att i ytterligare sex månader hålla igång den stora organisation som krävs för att bygga motorvägssträckningen kommer att kosta uppåt 170 miljoner kronor, kanske något mindre, visar en ny uträkning som Trafikverket har gjort.

-Exakt hur mycket det blir kan vi inte säga, men det är i den storleksordningen, säger Johan Brantmark.

Inför förra årets val lovade S-ledaren Stefan Löfven att Förbifart Stockholm skulle byggas. Men i oktober beslutade regeringen, som en eftergift till Miljöpartiet, att frysa arbetet med det omstridda motorvägsbygget fram till maj i år. Inför ett nederlag i frågan i riksdagen tvingades MP att vika sig och arbetet med förbifarten fick klartecken att återupptas från den 1 januari.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes