Utbyggd lärarutbildning räcker inte

INRIKES

Utbildning. Aviserade utbyggnader av olika lärarutbildningar räcker inte för att täcka skolornas behov av personal. Om inget oförutsett inträffar består lärarbristen i många år, enligt en ny prognos.

Härom dagen påminde regeringen om att utbildningarna till grundlärare, speciallärare och specialpedagog samt förskollärare byggs ut. Men det är en utbyggnad som inte på långa vägar täcker behoven. Åtminstone inte de närmaste 20 åren, framgår av en prognos från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Dessutom är en utbyggnad ingen garanti för att många fler studenter strömmar till.

– Det gäller att öka intresset för lärarutbildningen, för i dag är det bara förskollärarutbildningen som har ett hyfsat söktryck. Det behövs inte fler platser om man inte kan fylla dem, säger Anders Viberg, utredare vid UKÄ.

Prognosen visar också på en påtaglig brist på andra läraryrken: fritidspedagoger, yrkes- och ämneslärare. Likaså råder fortsatt brist på tandläkare och specialistsjuksköterskor. Samtidigt väntas ett stort överskott på humanister och journalister medan utbildningar till sjukgymnast och civilingenjör är i balans med rekryteringsbehovet.

TT