Var tionde lämnar gymnasiet i förtid

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Allt fler elever fullföljer gymnasieskolan och kan ta ut ett slutbetyg. Men var tionde tonåring är mycket dåligt rustad för jobb eller vidare studier.

Av de knappa 121 000 elever som började gymnasieskolan hösten 2005 kunde drygt 83 000, 69 procent, i våras ta emot ett slutbetyg. Det är en något högre andel än föregående år. Rätt många ungdomar behöver fyra-fem år på sig att fullfölja gymnasiestudierna, så andelen kommer att stiga på ett par år. Men fortfarande står var fjärde elev utan slutbetyg efter fem år. Och av dem finns en grupp som är särskilt sårbar:

– Nio av tio elever går fram till och med årskurs tre. Dem vi bekymrar oss mest för är den tiondel som inte kommer dit. Om man avbryter redan i årskurs ett och två är det sämre möjlighet att få jobb och studera annat. Risken att hamna i utanförskap är tyvärr mycket stor, säger undervisningsråd Sven Sundin vid Skolverket.

Nästan färdiga

Andra utan slutbetyg kan ändå ha goda chanser att få jobb. Fattas det bara några kurser kan de visa intyg på att de gått så gott som hela gymnasieprogrammet.

– De är lika anställningsbara oavsett vilket avslut de gör i årskurs tre, säger Sven Sundin.

Men vilka skolor visar bäst resultat - de kommunala eller de fristående? Det beror på hur man mäter.

Det är en högre andel elever på fristående skolor som är klara med sina gymnasiestudier på tre år, visar statistiken för förra läsåret. Att genomströmningen är lägre på de kommunala skolorna beror på att de har många elever som först börjar på ett individuellt program.

Nio av tio

Däremot hade de fristående skolorna i våras en något lägre andel elever som var behöriga till högskolan. För det krävs lägst betyget Godkänt på de kurser som omfattar minst 90 procent av programmet. Av alla som fick ett slutbetyg i våras hade 89 procent grundläggande högskolebehörighet.

Sett till betygspoäng hade eleverna vid de fristående gymnasieskolorna ett bättre snitt. Rikssnittet låg på 14,0, medan eleverna på de fristående skolorna kom upp i 14,3. Eleverna på de kommunala skolorna hade 14,0. Snittet där dras upp av eleverna på de specialutformade programmen som hade 14,4 poäng.

Av alla som lämnade gymnasiet i våras hade cirka 700 elever maximala 20,0. Av dem var nästan 450 kvinnor.

TT

Publicerad: