S-kongressen - en gigantisk historia

Stockholm. 3 000 personer har anmält sig till S-kongressen i Stockholm i helgen, då 350 ombud ska välja ny partiledning, men inte fatta politiska beslut.

Medelåldern bland ombuden är 45 år. Äldst är Maj-Britt Theorin med sina 78 år och yngst Linnéa Wickman, 18 år. 165 av ombuden är kvinnor och 185 män.

Till kongressen kommer drygt 200 gäster och 1 800 åhörare. Cirka 400 journalister och fotografer ska rapportera därifrån, visar partiets sammanställning.

Samtidigt höjs röster för att ännu en extrakongress ska samlas i höst för att slå fast partiets politik.

Kriskommissionen öppnade för det men partistyrelsen sade nej i fredags. Det skulle bara leda till att det interna tjafset fortsätter, ansåg den. Ett annan argument var att en kongress är en dyr historia för partiet.

Många är inte nöjda med det beslutet. I partitidningen Aktuellt i politiken kräver sex S-bloggare att Håkan Juholt föreslår en extra kongress i höst.

De reagerar mot det underlag som tagits fram inför kongressens politiska debatt, som ska tjäna som underlag för det fortsatta arbetet i programkommission, organisationsutredning och för partistyrelsen och de är kritiska till att partistyrelsen väljer att "sidsteppa" kriskommissionens rapport.

"Vi har inte råd att vänta till 2013 (nästa ordinarie kongress) för att slå fast en ny politik inför framtiden", skriver de.

En av de sex, Peter Johansson, med bloggen Röda Berget, har räknat ut att varje ombud på kongressen bara får 79,7 sekunder på sig att framföra politiska ståndpunkter.

Tiden räcker bara till för korta appeller och inte till att låta åsikter brytas mot varandra, anser han.

TT

Publisert: