Svenskarna djupt påverkade av metoo

INRIKES

Metoo. Metoo-uppropen har satt djupa avtryck i folklagren. Sju av tio uppger att de har "Pratat om ämnet sexuella trakasserier med vänner eller familj" under de senaste veckorna, enligt en enkät som opinionsinstitutet Ipsos gjort för Dagens Nyheter för att undersöka hur #metoo påverkat svenskarna.

– Siffrorna visar att vittnesmålen om sexuella trakasserier har haft ett enormt genomslag och män har pratat om det i lika hög grad som kvinnor. Det är den allra viktigaste slutsatsen man kan dra, säger David Ahlin, opinionschef på Ipsos, till DN.

– Men den siffra som berör mig mest är att 3 av 10 kvinnor säger att de själva har berättat om egna erfarenheter av att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier. Det är en väldigt hög andel och säger en hel del om omfattningen av problemet i samhället, tycker han.

Enkäten gjordes den 6-14 december med 1 011 personer i åldrarna 18 till 75 år med olika partisympatier.

TT