Kommunala vuxenutbildningen ses över

INRIKES

Utbildning. Komvux ska uppdateras. En enklare betygsskala och fortbildning för komvux-lärarna är ett par av de frågor som nu utreds.

Regeringens särskilda utredare blir Roger Mörtvik, som bland annat varit statssekreterare i utbildningsdepartementet och samhällspolitisk chef vid TCO.

Mörtvik ska bland annat utreda hur genomströmningen kan öka, det vill säga hur eleverna snabbare kan slutföra sina studier.

– Där kan lärares kompetens i vuxenpedagogik ha betydelse, säger gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström (S).

Det finns ett behov av fortbildning i komvux lärarkår, konstaterar regeringen i utredningsdirektivet. Det finns ingen särskild inriktning mot komvux i lärarutbildningen, trots att det ställs särskilda krav på dem som möter vuxna elever med vitt skilda bakgrunder och erfarenhet. Vilken fortbildning som behövs är en av de frågor Roger Mörtvik får borra i.

En annan fråga, med koppling till elevgenomströmningen, är betygsskalan. Regeringen vill veta om det skulle räcka med en enklare betygsskala än A-F på den grundläggande nivån i komvux, särvux och SFI, eftersom det räcker med godkända betyg för att kunna gå vidare till gymnasienivå.

Roger Mörtvik ska vidare utreda om särvux ska fortsätta att vara en egen skolform eller om den ska bli en del av komvux, samt om kraven för att nå en högskoleförberedande examen inom komvux kan förenklas.

Utredningens förslag ska läggas fram senast den 31 augusti nästa år.

TT