Mer pengar till Försvarsmakten

Stockholm. Regeringen föreslår i höstbudgeten en stegvis ökning av Försvarsmaktens anslag till förbandsverksamheten. Anslaget höjs nästa år med 200 miljoner kronor och sedan med ytterligare 100 miljoner kronor årligen fram till och med 2017, rapporterar SVT Nyheter.

– Syftet är att genom att satsa mer på personal och övningar stärka försvarsförmågan, säger försvarsminister Karin Enström till TT.

Under perioden 2014-2017 ökar därmed försvarsanslagen med totalt 1,4 miljarder kronor, medan budgetnivån jämfört med i år höjs en halv miljard.

I förra höstbudgeten tillförde regeringen 300 miljoner kronor per år 2013-2014 och därefter 200 miljoner kronor årligen för att klara Jas-projektet.

– Den höjningen ligger nu kvar, säger Enström.

Peter Hultqvist (S), försvarspolitisk talesperson, tycker inte att regeringens höjning är mer än "okej".

– Det är en puts i marginalen när det gäller de stora proportionerna, och ingenting som löser försvarets försörjningsproblem, säger han till TT.

Hultqvist pekar på att regeringen också vill att Försvarsmakten ska dra ned på personalkostnaderna fram till 2019.

Vidare har Försvarsmakten tidigare i år sagt att finansiering av materiel till förbanden saknas. Merbehovet av materielanslagen uppgår till omkring 30 miljarder kronor eller cirka 3 miljarder per år den kommande tioårsperioden, enligt Hultqvist.

Han pekar på att försvarsberedningen ska vara klara med sitt arbete i vår.

– Vi måste återkomma med finansieringen av försvaret efter det.

TT

Publisert: