Regeringen backar om nationella prov

Stockholm. Skillnaderna i hur de nationella proven rättas består.

Utbildningsminister Jan Björklund flaggade i somras för att delar av proven skulle rättas centralt.

Men nu backar regeringen.

– Jag kan säga nu att det kommer inget förslag om att staten ska direkt rätta nationella prov, säger Bertil Östberg, statssekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund, till TT.

– Det finns inte utrymme för alla satsningar man vill göra. I den här budgeten har vi inte sett att det finns ett utrymme för det, säger han.

I juni sade utbildningsminister Jan Björklund (FP) att ett förslag om att rätta delar av de nationella proven centralt skulle ingå i budgetpropositionen som presenteras i höst.

I dag presenterade Skolinspektionen sin senaste omrättning av de nationella proven. Den visar att de stora skillnaderna mellan första rättningen och omrättningen finns kvar. De största avvikelserna finns inom uppsatsdelarna i proven.

Eleverna har oftast fått högre betyg än vad omrättaren anser vara befogat, konstaterar Skolinspektionen

Inspektionen föreslår flera åtgärder för att minska skillnaderna i hur de nationella proven rättas. Bland annat är inspektionen tveksam till om uppsatsdelarna i proven ska vara kvar och föreslår att regeringen överväger att utreda för- och nackdelarna med dem.

Friskolorna är mer generösa med bra betyg på nationella prov än de kommunala skolorna, rapporterar SVT Nyheter.

Skolinspektionens studie visar att de kommunala skolornas rättar mer jämnt mellan varandra, medan spridningen av hur friskolorna rättar proven är stor.

TT