Kommun vann gymtvist om konkurrens

Strömstad. Konkurrensverket gick till domstol med krav om att Strömstads kommun skulle förbjudas att driva gym och spa i sitt badhus. Men Stockholms tingsrätt friar nu kommunen, skriver Bohusläningen på nätet.

Flera kommuner driver gym och spa, men Konkurrensverket anser att verksamheten i Strömstad är ovanligt omfattande och att kommunens subventioner snedvrider konkurrensen och missgynnar privata aktörer. Enligt dagens dom i tingsrätten saknas dock belägg för detta.

Konkurrensverket kommer att överklaga till Marknadsdomstolen.

"Att en kommun som bedriver icke-kompetensenlig verksamhet, har otillbörliga konkurrensfördelar och en stark marknadsställning ändå frias av tingsrätten sänder mycket svårtolkade signaler till Sveriges kommuner. Därför är det viktigt att ärendet överprövas i Marknadsdomstolen", säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

TT

Publisert: