Sju dömda för gruppvåldtäkt

Eksjö. Sju av de åtta misstänkta män som stod åtalade för grov våldtäkt på en kvinna i Mariannelund i Småland dömdes i dag av Eksjö tingsrätt.

Högst straff fick två män som dömdes till sex och ett halvt års fängelse för grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt.

Fyra av männen döms för grov våldtäkt till sex års fängelse. En av männen döms för grov våldtäkt till fängelse i fyra och ett halvt år då han var under 21 år gammal då våldtäkten ägde rum. En av de åtalade männen frikänns. Sex av de dömda utvisas på 15 år.

Den våldtagna kvinnan får 475 000 kronor i skadestånd.

De sju männen dömdes mot sitt nekande. Rätten bedömde bevisningen mot dem som övertygande. Dels har målsägaren kunnat peka ut männen, dels har det funnits stora mängder dna som bundit dem vid brotten.

Två av rättens nämndemän ansåg att åtalen skulle ogillas för två av männen. I det ena fallet anser de att det kan ha rört sig om ett frivilligt samlag, och i det andra fallet anser de inte att utpekandet är tillräckligt tydligt, samt att DNA-bevisningen inte räcker till för att fälla mannen.

Gruppvåldtäkten begicks på ett asylboende och sju av åtta män har suttit häktade sedan dess. Den åttonde släpptes så sent som förra veckan.

Enligt kvinnan ska männen ha hållit fast henne, slitit av hennes kläder, täckt för hennes mun och turats om att våldta under flera timmar.

Våldtäkten väckte stor avsky i det lilla samhället Mariannelund. Kommun, kyrka och föreningsliv samverkade för att det inträffade inte skulle skapa motsättningar mellan Mariannelundsborna och gruppen flyktingar på orten. Man ordnade medborgarträffar dit alla fick komma och diskutera och ställa frågor.

– Det här innebär ett avslut och jag tror det är bra för Mariannelundsborna att få se att det händer något konkret. Sedan finns det alltid folk som vill hänga kvar i en sådan här sak och använda det som skäl för att misstro invandrare, säger Eva-Lena Österljung (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Eksjö, till TT.

Åklagare Gunnar Brodin är nöjd med domen.

– Det som dömts ut i påföljd är i paritet med det jag har yrkat. Jag är nöjd både vad gäller bevisvärdering och påföljdsvalet, säger han.

En person friades. Brodin vet ännu inte om han kommer att gå vidare med det fallet.

– Det är för tidigt för mig att säga nu. Jag får fundera på det.

Att så många som åtta personer stått åtalade har ställt särskilt höga krav på utredningen.

– SKL har undersökt sperma och dna, och det är ju inte som det brukar vara, bara från en person, utan de har plockat fram från flera personer.

Stora krav har också ställts på målsägaren.

– Det framgår av domen att målsägaren haft svårt att redogöra för i vilken ordning allt har skett och det är därför som tingsrätten inte kunnat döma dem för att ha agerat tillsammans och i samförstånd.

Enligt Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, är det mycket ovanligt att så många män döms för samma våldtäkt.

– Jag har inte hört talas om något fall där det var så många män inblandade, säger hon till TT.

Att kvinnan utsattes för en gruppvåldtäkt kan ha gett männen högre straff än om de agerat på egen hand, menar Madeleine Leijonhufvud.

– Det faktum att det är flera gärningsmän som är inblandade är en starkt försvårande omständighet för var och en av dem, sådan är lagtexten. Det gör naturligtvis händelsen ännu mer ingripande för offret, säger hon.

TT