Skärpt lag mot åldersdiskriminering

INRIKES

Stockholm. Regeringen vill förbjuda åldersdiskriminering på alla områden i samhället. I dag gäller förbudet mot åldersdiskriminering endast arbetslivs- och utbildningsområdet.

Diskriminering på grund av ålder ska i fortsättningen vara förbjuden även när det gäller bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning, föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Men integrationsminister Erik Ullenhag, som även ansvarar för diskrimineringsfrågor, föreslår vissa undantag. Det ska fortfarande vara tillåtet att ha nedre åldersgränser på barer och restauranger som serverar alkohol.

Det blir också fortsatta åldersgränser vid försäljning av tobak och spel. Försäkringstjänster undantas från förbudet mot diskriminering på grund av ålder. Och även exempelvis pensionärs- och ungdomsrabatter ska vara tillåtna i fortsättningen.

Den nya lagstiftningen föreslås börja gälla den 1 januari 2013.

TT