Inrikes

Vill jobba - sinkas av handläggning

INRIKES

Arbetsmarknad. Långa handläggningstider för bedömning av utländska utbildningar fördröjer invandrares inträde i arbetslivet.

– Prövningstiden har ökat markant, säger Pernilla Ek, enhetschef på Socialstyrelsen till Ekot.

Allt fler personer som kommer till Sverige från länder utanför EU ansöker om att få sin utbildning bedömd. Socialstyrelsen som bedömer legitimationsgrundande utbildningar får för närvarande in nästan tio ansökningar om dagen.

Det är hälso- och sjukvårdspersonal från länder utanför EU som vill få en första bedömning av sin utländska examen. Under 2014 kom det in närmare 2 000 ansökningar, vilket var 500 fler än året innan.

De flesta är läkare, sjuksköterskor, tandläkare, apotekare och receptarier.

Även Universitets- och högskolerådet som bedömer icke legitimationsgrundande utbildningar har märkt ett ökat tryck. Under 2013 och 2014 ökade ärendemängden med cirka 30 procent.

– Det har varit ganska tufft, säger Åke Lernefalk, pressansvarig på Universitets- och högskolerådet, till TT.

Under sista kvartalet i fjol var väntetiden för bedömning cirka 130 dagar för en högskoleutbildning jämfört med 74 dagar 2012. 2014 förstärktes bemanningen med 12 personer, vilket har lett till 80 procent fler ärenden kunde avgöras jämfört med 2013.

– Det är fortfarande väntetider och det är inte i linje med våra interna mål.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes