Inrikes

Radiotjänst vill inte återbetala

INRIKES

Stockholm. Tv-avgiften på datorer med internetanslutning måste tas bort, slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Men Radiotjänst tänker inte frivilligt ge pengarna tillbaka till de tiotusentals som betalat på felaktiga grunder.

Bara i fjol kan närmare 90 000 personer eller företag ha betalat tv-avgift i onödan. Då började nämligen Radiotjänst att ta ut avgift av bland annat innehavare av datorer med internetuppkoppling. I stället för omkring 10 000 nya tv-licensbetalare, vilket varit snittet för tidigare år, fick man plötsligt 100 000 nya.

Radiotjänst vd Carl-Gustav Johansson uppskattar att det rör sig om cirka 75 miljoner kronor i fjol som kom in från licensbetalare med datorer.

– Det motsvarar en ökning av våra intäkterna med en procent, säger han.

Men Radiotjänsts agerande saknar lagligt stöd, slog Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast i en dom i dag.

Trots domen anser Radiotjänst att tidigare indrivna avgifter var korrekta.

Erik Nymansson, justitieråd vid HFD, håller inte med.

– I och med att vi meddelat ett prejudikat så kommer också underinstanserna, förvaltningsrätten och kammarrätten, att följa vårt avgörande i dag som säger att Radiotjänst inte har laglig grund att kräva folk på tv-avgift om de bara har en dator med internetanslutning, säger han.

Och under helgen ska Radiotjänst arbeta med frågan om de som betalat tv-avgift för datorer under perioden 1 februari 2013 till och med 13 juni i år ska få tillbaka sina pengar. Besked kommer på måndag sedan ett extra styrelsemöte hållits.

För politikerna aktualiserar domen frågan om radio- och tv-licensens vara eller icke-vara när det gäller finansieringen av public service.

Gunilla C Carlsson (S), ordförande i kulturutskottet, tycker att domen är olycklig.

– Det finns en väldigt stor legitimitet hos svenska folket för att betala tv-avgiften. Och trots allt är det så att en väldigt stor del av befolkningen har en tv-apparat, säger hon.

Från flera allianspartier kom krav på såväl tv-avgiftens som Radiotjänsts avskaffande.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) vill inte kommentera domen, men kulturutskottets vice ordförande, Ulf Nilsson (FP), säger att det behövs ett nytt system.

– Vårt grundförslag är att man ska ha en neutral avgift som är lika för alla och som ska dras via skattsedeln. Men det ska inte vara en skatt, säger han.

Eva Hamilton, vd för SVT och ordförande för Radiotjänst, kommenterar domen i ett skriftligt uttalande där hon bland annat skriver:

"Nu går frågan tillbaka till riksdagen, som måste förtydliga lagen om finansieringen för public service. Den måste hålla för den snabba förändringen av medienyttjande och fortsatt garantera programbolagens oberoende".

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes