Stora brister i sköterskeutbildning

Stockholm. Landets utbildningar till specialistsjuksköterska är i kris.

I en ny utvärdering underkänns merparten av utbildningarna och universitetskansler Harriet Wallberg vill att regeringen agerar:

– Annars finns det risk att flera utbildningar läggs ned och det vore katastrofalt.

Universitetskanslersämbetets experter har granskat landets 105 påbyggnadsutbildningar för sjuksköterskor. Av dem får 74 stycken, eller 70 procent, underbetyget "bristande kvalitet". Det är sannolikt den mest massiva kritik som riktats mot någon högskoleutbildning.

– Det är inte ett lärosäte eller ett landsting som har slarvat, utan det är ett systemfel på nationell nivå. Mot bakgrund av det är läget allvarligt, eftersom det är sådan brist på specialistsjuksköterskor, säger Harriet Wallberg.

Bedömarna pekar främst på stora problem med studenternas praktik.

– Väldigt många specialistsjuksköterskor arbetar i team, så det behöver inte betyda det. Men distriktssköterskor arbetar oftast självständigt och där kan man tänka sig att patientsäkerheten skulle kunna påverkas, säger Harriet Wallberg.

UKÄ:s experter bedömer att utbildningarna behöver både moderniseras och förlängas.

– Jag efterlyser krafttag från regeringen som bör säkerställa både antal platser och ekonomiska förutsättningar för att höja kvaliteten på specialistsjuksköterskeutbildningarna, säger Harriet Wallberg.

Den stora risken finns annars att några lärosäten inte anser sig ha kraft att åtgärda bristerna, och lägger ned en eller flera utbildningar.

– Det behöver inte gå så långt, men jag tror att man måste ta ett nationellt grepp om problemet. Börjar man lägga ned utbildningar får det stora negativa konsekvenser för hälso- och sjukvården, säger Harriet Wallberg.

Regeringen ger universitetskansler Harriet Wallberg rätt i att det inte får bli färre platser på specialistsjuksköterskeutbildningarna.

– Vi är i ett läge där man verkligen behöver bygga ut specialistsjuksköterskeutbildningarna och här avser regeringen att vidta åtgärder, säger Anders Lönn, statssekreterare hos högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S).

Antalet platser kommer alltså att utökas.

– Vi får återkomma till det i morgon (då budgetpropsitionen presenteras), men vi ser ju behovet, säger Anders Lönn.

Frågan är hur det ska ske i ett läge då flertalet av utbildningarna inte håller måttet, och några lärosäten kanske överväger att lägga ned någon av sina inriktningar.

– Det måste motverkas av att man bygger ut utbildningarna på andra orter, och framförallt där man håller hög kvalitet. Men UKÄ ser ju ganska goda förutsättningar för att komma tillrätta med problemen.

TT

Publisert: