Krigsbrott att skända lik på nätet

INRIKES

Krigsbrott. Det är ett krigsbrott att posera med stupade fiender i en väpnad konflikt, konstaterar Blekinge tingsrätt i en unik dom.

Åklagaren anser att sådana bilder på nätet bidrar till ökat våld i krig.

Tingsrätten dömer en irakisk man till sex månaders fängelse. Straffvärdet anses uppgå till ett års fängelse, men rätten ger 24-åringen rabatt eftersom han redan avtjänar ett fängelsestraff för rån. I den tidigare domen fastslogs att han ska utvisas.

– Det är tillfredsställande att tingsrätten har gjort den tolkning som vi också har gjort av svensk lagstiftning på det här området. Att posera som den här personen har gjort utgör en förödmjukande och nedvärderande behandling av en skyddad person. Det vill säga att det är en krigsförbrytelse, säger åklagaren Reena Devgun.

Kan inspirera

Domen är den första i sitt slag. Den är viktig bland annat för att liknande bilder är mycket vanliga på internet, påpekar Devgun. Sådana bilder kan inspirera till att liknande våldsdåd begås, fotograferas och sprids, alltså att våldet i en konflikt ökar på grund av dem, anser hon.

Mannen stred på den irakiska regeringssidan mot Islamiska staten (IS). På bilderna gör han V-tecken och tar en selfie intill lik med avskurna huvuden. Bilderna lades ut på hans Facebook-sida. Domstolen anser att ett av motiven är tillräckligt grovt för att utgöra krigsbrott. Där pekar 24-åringen med en skruvmejsel mot ett huvud på ett fat. Han "utsätter personen ifråga för nedsättande behandling som är ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten", skriver rätten.

Döda skyddas

Åklagarna anför att döda personer, i likhet med civila och fångar, är skyddade av krigets lagar. Rätten håller med, med hänvisning till Romstadgan som ligger till grund för Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Liknande domar finns också från Tyskland och Finland.

Mannens försvarsadvokat Björn Lindmar vänder sig mot att de dödas skydd bara motiveras av rätten med "en fotnot i Romstadgan". Han tycker inte heller att domstolen har bedömt hans klients version - att han kände sig tvingad av ett befäl att vara med på bilderna.

– Åklagaren ska kunna motbevisa det, säger Lindmar.

Brotten begicks i fjol i provinsen Saladin.

Det är oklart om någondera part ska överklaga.

TT