Inrikes

Nu förbjuds terrorresor

INRIKES

Politik. På fredag träder lagen om förbud mot terrorresor i kraft. Men en utredning om att skärpa lagen är redan på gång.

– Det kommer inte att lösa alla problem men det kan ha effekt på marginalen, säger terrorexperten Hans Brun till TT.

Personer som återvänder efter att ha deltagit i terrorverksamhet kan utgöra ett allvarligt hot mot säkerheten i Sverige. Det framgår av regeringens proposition att några av de attentatshot som Säpo har avvärjt de senaste tre åren har involverat återvändare som tidigare deltagit i våldshandlingar i utlandet.

– Det har Säpo inte sagt tidigare. Det är en stor nyhet, säger Hans Brun.

Det blir nu brottsligt att resa eller påbörja en resa om avsikten är att begå, förbereda eller ge eller ta emot utbildning för terroristbrott. Det blir även brottsligt att finansiera en sådan resa eller person eller sammanslutning av personer som begår terroristbrott, oavsett vilket syfte man haft med finansieringen.

Fler skärpningar

Men både regeringen och oppositionen är överens om att detta inte räcker. Den 1 juni kommer utredningen som ska föreslå förbud mot att ansluta sig till en terrororganisation utan att det behöver bevisas att det är i syfte att begå ett terrorbrott.

Andra skärpningar som kommer är hårdare regler för att få pass från den 15 april. Det blir då inte möjligt att få ut mer än tre pass under en femårsperiod. Om två veckor tillsätts en utredning om hemlig dataavläsning och i närtid en annan om att Säpo, Must och FRA ska få dela information digitalt.

Kan försvåra

I april kommer en promemoria från justitiedepartementet om att Sverige ska kunna ta emot insatsstöd från andra nordiska länder vid allvarliga händelser.

Lagstiftningen är nödvändig, anser Hans Brun. Men det kan också försvåra Säpos spaningsverksamhet, om man måste öppna en brottsutredning i varje enskilt fall. Han tycker dock att regeringens strategi och överenskommelsen med oppositionen är bra.

– Man är på god väg. Det är inga panikåtgärder utan det bygger på tankar och det är ett brett batteri av åtgärder, säger han.

Han efterlyser dock ett betydligt starkare internationellt samarbete på bred front för att undanröja grogrunden för terrorism samt aktiva åtgärder för att få bort de illegala vapnen på Balkan och större säkerhet kring kemikalier som används vid bombtillverkning.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes