Befesas beslut: produktionsstopp i Landskrona

INRIKES

Miljö. Bolaget som släppte ut cyanid och tungmetaller - som förgiftat grundvattnet - svarade med en överklagan när länsstyrelsen beslutade om produktionsstopp. Men nu har bolaget bestämt sig för att följa myndighetens beslut.

Gång på gång betonar finanschefen Wolf Lehmann, på metallåtervinningsföretaget Befesa, att bolaget ser allvarligt på situationen.

– Vi börjar nu förbereda nedstängningen på ett säkert sätt. Vi tror att det arbetet är avslutat under lördagen, säger Wolf Lehmann, som även ansvarar för Befesas verksamhetsförbättring.

Riskerade miljonvite

Produktionsstopp gäller från och med söndag, meddelade länsstyrelsen i sitt beslut i torsdags. Om den miljöfarliga verksamheten fortsätter straffas metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust i Landskrona med 50 miljoner kronor i vite för varje påbörjad produktionsvecka, enligt beslutet.

Kort därefter svarade Befesa med en överklagan och begärde inhibition, vilket innebär att beslutet inte får verkställas förrän det slutligt prövats i domstol. Knappt ett dygn senare konstaterade mark- och miljödomstolen att det finns allmänna intressen i form av människors hälsa och miljön som starkt talar för att beslutet ska gälla omedelbart. Det finns inte tillräckliga skäl för inhibition, skriver domstolen i avgörandet.

Samma eftermiddag kom ett nytt besked från Befesa. Företaget hade bestämt sig för att följa länsstyrelsens beslut och stoppar därför all återvinning av material i verksamheten i Landskrona tills bolaget är säker på att verksamheten möter alla krav.

– Vi överklagade länsstyrelsens föreläggande i går. Men i dag har vi tittat på saken igen och bestämt oss för att följa länsstyrelsens uppmaning. Återigen, vi ser väldigt allvarligt på situationen och vi kommer att fortsätta samarbetet med länsstyrelsen för att vidta rätt åtgärder och lösa situationen, säger Wolf Lehmann.

Samarbeta med konsult

Befesa ska samarbeta med en extern miljöteknikkonsult för att hantera situationen på bästa sätt, säger finanschefen.

TT: Hur lång tid beräknas produktionsstoppet pågå?

– Vi vet inte ännu. Tillsammans med länsstyrelsen tar vi beslut om när situationen är löst. Jag har inget bra svar på den frågan just nu.

TT