För stor insyn i journaler var olagligt

INRIKES

Medicin/Hälsa. Datainspektionen kräver att Region Jönköping slutar ge vårdpersonal i alla tretton kommuner tillgång till läkemedelslistan i regionens huvudjournalsystem. Enligt Datainspektionens granskning bryter regionen mot lagen genom att låta personalen i den kommunala hemsjukvården se uppgifter om patienter i andra kommuner.

"I läkemedelslistan finns känsliga uppgifter om vilka läkemedel som länets invånare använder. Region Jönköpings län har inget rättsligt stöd för att ge kommunerna i Jönköpings län direktåtkomst till uppgifterna och bryter därmed mot lagen", säger Datainspektionens jurist Maria Bergdahl i ett pressmeddelande.

TT