Publicerad:
Uppdaterad:

Pris till upptäckt om immunförsvar

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Två japaner och en amerikan får dela på årets Crafoordpris i polyartrit, ledgångsreumatism.

Deras upptäckt har lett till nya läkemedel för personer som lider av ledsjukdomar.

Charles Dinarello, USA, och Tadamitsu Kishimoto och Toshio Hirano, båda Japan, belönas av Kungliga Vetenskapsakademien för upptäckten av två "nyckelspelare i kroppens immunförsvar", signalsubstanserna interleukin-1 (IL-1) och interleukin-6 (IL-6). De får dela på prissumman på en halv miljon dollar, drygt fyra miljoner kronor.

Personer som lider av ledsjukdom har ofta höga halter av substanserna i kroppen vilket gör att immunförsvaret löper amok och attackerar brosk och ben i lederna, som sakta men säkert förtvinar.

Pristagarnas upptäckter, gjorda under 1970- och 1980-talen, har enligt Vetenskapsakademien öppnat upp helt nya forskningsfält. De har lagt grunden för utveckling av nya läkemedel och medicinska behandlingar som bidrar till att patienter kan slippa det smärtsamma förloppet.

I dag finns ett godkänt läkemedel som bromsar effekten av IL-1 och ett annat läkemedel mot IL-6 väntas snart godkännas i Europa och USA.

Crafoordpriset inrättades 1980 för att i ett rullande schema främja grundforskning inom, i tur och ordning, astronomi och matematik, biovetenskap, geovetenskap samt polyartrit. Priset i polyartrit delas bara ut när sådana vetenskapliga framsteg gjorts att ett pris bedöms vara motiverat.

TT

Publicerad:
Publicerad: