Ökande brist på kontroll av gode män

INRIKES

Brott. En så kallad god man är en överförmyndare som ska hjälpa exempelvis ett barn eller en funktionshindrad person med ekonomin. Men det finns också de gode män som stjäl pengar. 2016 kritiserade länsstyrelserna 60 procent av landets kommuner för bristande kontroll av förvaltare och gode män, visar en genomgång gjord av SVT. Det är en ökning jämfört med 2015, då 50 procent av kommunerna kritiserades.

Granskningen visade också att 36 kommuner kritiserats år efter år utan att någon förbättring av kontrollerna har skett.

TT