Akademisk examen en fråga om familj

INRIKES

Utbildning. Chansen att ta en prestigefylld akademisk examen ökar om föräldrarna pluggat vid universitet. På läkarprogrammet hade 69 procent av nybörjarna högutbildade föräldrar förra läsåret. På arkitektprogrammet var andelen 62 procent,, enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Samma mönster, att utbildningsval är kopplat till familjen, har varit tydlig under många år. I årskullen född 1990 hade 20 procent av dem med lågutbildade föräldrar inlett en högskoleutbildning. För dem med forskarutbildade föräldrar var andelen så hög som 83 procent.

Men andelen med högutbildade föräldrar varierar mellan olika utbildningar. På utbildningarna till förskollärare och yrkeslärare hade endast mellan 18 och 24 procent av studenterna högutbildade föräldrar.

TT