Rekordfå drunknade förra året

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Antalet människor som drunknar fortsätter att minska. Förra året var siffran 79 personer, vilket är den lägsta hittills, enligt Svenska Livräddningssällskapet. Den dystra siffran över antal drunknade barn steg till tolv.

Det är en ökning med fyra barn jämfört med 2009 och med sju jämfört med 2008.

Vanligast 2010 var drunkningar i samband med olyckor med fritidsbåtar, där 29 personer omkom. Flera inträffade vid fiske.

Många omkom också vid bad, totalt 24 personer, vilket är en rejäl ökning jämfört med siffran för 2009 då 13 omkom vid bad. Enligt Svenska Livräddningssällskapet (SLS) kan uppgången förklaras med det varmare sommarvädret. Många av de omkomna var över 50 år.

Fler män än kvinnor drunknar, 81 procent av de drunknade 2010 var män. Enligt SLS beror det på att män är mer benägna att ta risker, samtidigt som de i större utsträckning ägnar sig åt fritidsaktiviteter som fiske.

De flesta olyckorna inträffade under sommarmånaderna. Under 2010 noteras två månader då ingen drunknade, februari och mars. SLS kopplar det till det ihållande kalla vädret som gjorde att isarna höll.

I ett längre perspektiv uppvisar sammanställningen en positiv trend. Under 1990-talet omkom i snitt 164 personer årligen genom drunkning, motsvarande siffra för de senaste tio åren är 115.

Tre personer omkom vid isolyckor och 23 vid övriga olyckor, exempelvis när de ramlade från bryggor och pirar.

Under 2009 drunknade 82 personer och året innan 107.

TT

Publicerad: