Inrikes

Krav på att mobilförbud hävs

INRIKES

Stockholm. Socialstyrelsen kräver att den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö drar tillbaka ett generellt förbud för patienter att ha mobiltelefon.

Senast den 2 mars ska kliniken upphäva det generella mobiltelefonförbudet och förbudet mot annan elektronisk kommunikationsutrustning. Om inte kan Socialstyrelsen kräva ett vite på 200 000 kronor.

Regionkliniken införde ett generellt förbud mot mobiltelefoner och datorer förra våren sedan det visat sig att vissa patienter trakasserat brottsoffer eller spridit barnpornografiska bilder via internet och mobiltelefoner.

– Lagen ger en möjlighet att dra in mobiltelefon för den som missbrukar den, men man måste göra en bedömning i varje enskilt fall, säger Heléne Dahl Fransson, chef för Socialstyrelsens regionala tillsynsenheten i Malmö.

Inte minst måste den enskilde patienten ha möjlighet att överklaga beslutet, påpekar hon. Det går inte med generella förbud.

Några patienter valde därför att i stället polisanmäla klinikledningen men förundersökningen lades ner i december. Enligt chefsåklagare Christer Johansson är det en större kränkning av de berördas integritet om bilder läggs ut, än om patienternas mobiltelefoner beslagtas.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes