Inrikes

Lagrådet vill vänta med grooming-lag

INRIKES

Stockholm. Lagrådet har juridiska invändningar mot regeringens lagförslag om att det ska bli brottsligt att kontakta barn i sexuella syften, så kallad grooming, och vill vänta på förslagen i en utredning.

Vid grooming kontaktar gärningsmännen oftast sina offer på internet och det har enligt flera rapporter blivit allt vanligare.

I fjol tillsatte regeringen sexualbrottsutredningen som ska vara klar hösten 2010. Men i en remiss i januari bad regeringen de höga juristerna i Lagrådet om synpunkter på ett lagförslag om att redan tidigare kriminalisera kontaktsökandet, utan att något sexuellt övergrepp faktiskt skett.

I lagförslaget ska straffansvar kunna utmätas först om den vuxne, förutom kontaktsökandet, utför ytterligare någon handling - som att boka resebiljetter åt barnet eller hotellrum. Straff ska utmätas även om den vuxne ändrar sig och avbokar.

Men här har Lagrådet invändningar, och anser att det "inte minst med hänsyn till barnet, är eftersträvansvärt med en ordning som ger gärningsmannen möjlighet att undgå straffansvar genom att avstå från att träffa barnet även i ett sent skede".

Lagrådet anser att lagen skulle bli svårförstådd, slå slumpmässigt och skriver att "det kan sättas i fråga om" inte regeringen borde invänta utredningsförslagen som kommer nästa år.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes