Bygglov för tältläger tar tid

INRIKES

Flyktingkrisen. Tältlägret för flyktingar som planeras på Revingehed i Skåne drar ut på tiden. Det provisoriska boendet kräver bygglov. Men på sikt kan det införas undantagsregler för just flyktingboenden.

Tidigare uppgav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att de första tälten skulle kunna sättas upp redan denna vecka, men det var innan myndigheten insåg att lägret kräver bygglov. Ansökan kommer att skickas in under onsdagen.

– Vi är också tvungna att ha ett avtal på plats med fastighetsägaren, och det blev klart först i går, säger Anna Nyman, enhetschef vid MSB.

Med skyndsamhet

Lunds kommun lovar att behandla ansökan med största skyndsamhet. Trots detta beräknas det ändå ta ett par veckor innan alla bitarna är på plats.

– Vi behöver några dagar själva, och sedan ska det ligga hos grannarna över en vecka, det är absolut minimum, säger Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör vid Lunds kommun, till TT.

Avsikten är att bygga lägret på MSB:s område intill regementet P7. Det rör sig om 75 eluppvärmda tält på vardera 25 kvadratmeter, vilka kan hysa totalt 375 människor. Tälten är redan på plats nere i Revinge, och under veckan kommer MSB att sätta upp ett par av tälten på prov.

Finns kryphål

Flera kommuner har hört av sig till Boverket med frågor om bygglovsprocesserna kring just flyktingboenden. Svaret är att reglerna ska följas, men det betyder inte att det inte finns sätt att snabba upp processen.

– Kommunerna har vissa möjligheter. I bland annat tidsbegränsade bygglov så behöver inte alla krav vara uppfyllda, säger Yvonne Svensson, rättschef vid Boverket.

Det finns också en möjlighet för riksdag och regering att införa undantagsregler.

– Det pågår just nu en diskussion med regeringskansliet, där bland annat vi är inblandade. Regeringen tittar på vilka möjligheter den har att ge undantag just med tanke på flyktingsituationen, säger Svensson.

TT