Sämst skolresultat för storsurfare

INRIKES

Utbildning. IT i den svenska skolan har inte gett det kunskapslyft många hoppats på. Orsaken är att många elever lämnas ensamma vid datorn och det är de svaga som drabbas hårdast, anser en expert.

Skolverket har jämfört datoranvändningen i Sverige med andra OECD-länder och analyserat hur den hänger samman med resultatet i Pisa-provet. Det hela kokar ner till två slutsatser: Mycket IT i skolan ger inte automatiskt bättre resultat och tonåringen som tillbringar extremt mycket tid framför datorn på fritiden får problem i skolan.

– Det är inte självklart att mer användande av IT leder till högre resultat. Vi ser snarare att det finns ett samband mellan hög IT-användning och låga prestationer på Pisa-provets matematik- och läsförståelsedel, säger Anders Fredriksson på Skolverkets enhet för resultatutvärdering.

Hönan eller ägget

Samtidigt går det inte att dra slutsatsen att det är själva IT-användandet som påverkar resultaten negativt.

– Det beror på att studien i grund och botten inte är utformad för att fånga det. Så vi står lite inför ett "hönan och ägget"-problem. Vi ser sambandet mellan låga resultat och mycket IT-användande i hemmet och skolan, men vi kan inte nagla fast hur det där sambandet ser ut, säger Fredriksson.

Per Kornhall, tidigare undervisningsråd vid Skolverket och numera fristående skoldebattör, har länge påpekat att IT i skolan är överskattat.

– Vi har haft alldeles för mycket ensamarbete i svensk skola och vi har tonat ner lärarnas undervisningsskicklighet. När då datorerna kommer in skapar det ännu mer ensamarbete som framför allt de svaga eleverna blir lidande av, säger han men tillägger att IT i undervisningen kan ge lysande resultat om det används på rätt sätt.

Extrema surfare

Ett av de mest uppseendeväckande resultaten av analysen är, enligt Anders Fredriksson, att hela 13 procent av de svenska 15-åringarna tillbringar sex timmar eller mer av sin fritid på nätet en vanlig veckodag. Denna grupp, de extrema internetanvändarna, är störst i hela OECD. Genomsnittet för OECD-länderna är sju procent. Sju av tio av de svenska extremsurfarna är pojkar.

TT