Ny bot mot förpackningsraseri

Konsument. Förbannade burklock som inte går att rubba och helsvetsade plastförpackningar, omöjliga att bryta sig in i, kan utlösa förpackningsraseri.

Men ett botemedel kan äntligen vara på väg.

På svenskt initiativ har den internationella standardiseringsorganisationen ISO utvecklat en standard för lättöppnade förpackningar.

– Det kan låta sekundärt men för oss handlar det om att ha ett bra liv, säger Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson.

Fick använda sax

Tillsammans med nordiska kollegor har hon i tio år arbetat för en global standard.

– Vi hade medlemmar som inte kunde äta en god sill på midsommar om de inte hade någon som hjälpte dem att öppna burken. Vi tänkte att om inte våra medlemmar kommer in i en förpackning så är det troligtvis fler människor som har problem.

Förpackningarna ska enligt den nya standarden vara lätta att öppna för äldre personer och personer med funktionshinder. Men även för den handstarke kan de svåröppnade förpackningarna väcka ilska och irritation. För några år sedan utsågs årets sämsta förpackning, en brandfilt, via en tävling på internet på initiativ av en person som en dag behövde en sax för att öppna emballaget till sin nya sax.

"Omöjliga" förpackningar

Ett annat exempel på "omöjliga" förpackningar är barnsäkra - och i många fall vuxensäkra - läkemedelsförpackningar.

Sveriges apoteksförenings vd beskriver det som ett jättestort problem.

– Problemet ligger i att vi inte fullt ut kan välja den förpackning som passar patienten, säger Johan Wallér.

Inom apoteken finns ett upphandlingssystem, där myndigheten TLV bestämmer vilken läkemedelskopia inom grupper av likvärdiga läkemedel som alla apotek måste sälja den kommande månaden.

– Då kan det bli en förpackning som är svår att öppna för många grupper, även för oss som är fullt friska, säger Johan Wallér.

TT