Frivilliga ska rädda liv efter sms

Stockholm. Frivilliga ska framöver mer än i dag försöka rädda liv i väntan på att sjukvårdspersonal når fram vid olyckor.

SOS Alarm tänker larma ut frivilliga via sms, vilket ett projekt redan visat är framgångsrikt.

I maj sjösätter SOS Alarm, på räddningstjänsten Väst, ett system kallat dynamisk resurshantering som tidigare använts av professionell sjukvårds- och räddningspersonal men också av väktare eller distriktssköterskor.

I slutet av året kan tester sedan börja där frivilliga som råkar vara i olycksområdet med hjälp av mobil positionering larmas via sms och kan göra de första, viktiga insatserna innan den mer kvalificerade räddningspersonalen når fram.

– Vi tror att det kan bli en kraftfull utveckling där vi kan använda frivilliga i högre utsträckning än vad vi gör i dag, säger Sverker Petersson, pressjour på SOS Alarm, till TT.

En tanke är att frivilliga sms-livräddare framöver ska agera vid olyckor till sjöss, rapporterar SVT Nyheter.

– Det kan vara fritidsfiskare, de som jobbar aktivt i Sjöräddningssällskapet, båtfolk av olika sorter eller kanske de som är del av brandvärnet på någon ö, säger Petersson.

Ännu är det dock inte klart hur frivilliga ska rekryteras, eller vilka slags kompetenser de ska ha.

I Stockholm finns sedan 2010 ett projekt med liknande upplägg. Frivilliga som kan hjärt-lungräddning får sms-larm om någon i närheten fått hjärtstopp.

I höstas fanns 9 500 frivilliga i systemet som sedan dess utvidgats till hela Stockholms län.

– Nu är det 11 500 frivilliga, säger Mårten Rosenqvist, professor i hjärtmedicin vid Karolinska institutet, till TT.

En studie av projektet visar att hjärt-lungräddning har satts i gång i cirka 15 procent fler fall innan räddningspersonalen nått fram om frivilliga har larmats jämfört med om de inte larmats, säger Rosenqvist.

– Vi får fram de här frivilliga hem till folk och når de som vi i vanliga fall inte kommer fram till.

Rosenqvist är mycket positiv till SOS Alarms planer.

– Det är helt rätt. Det är klart att man ska utnyttja alla krafter som finns i en sådan här situation.

TT

Publisert: