Slipper dans av religiösa skäl

Publicerad:
Uppdaterad:

Pajala. Kammarrätten i Sundsvall kör över Skolverket och ger tre laestadianska flickor i Norrbotten rätt att slippa skolans dansundervisning.

Enligt Skolverket är dans obligatoriskt för att kunskapskraven i idrott och hälsa ska uppnås. Men en nyligen lagakraftvunnen dom i kammarrätten ger tre laestadianska flickor i Pajala rätt att slippa dansen på idrottslektionerna eftersom dans anses strida mot familjernas religiösa övertygelse. Både den aktuella skolan och förvaltningsrätten har tidigare sagt nej till familjernas begäran.

– Skolverkets syn skiljer sig från kammarrättens beslut, men om domen får någon betydelse i andra fall är för tidigt att säga. Det beror helt och hållet på vad Skolinspektionen gör för bedömning i kommande granskningar och om andra domstolar i landet kommer att följa kammarrättens beslut, säger Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd och tillförordnad avdelningschef på Skolverket, till TT.

Kammarrätten anser att det måste göras en avvägning mellan familjernas religiösa övertygelse och det faktum att dans bara är en mindre del i ett ämne. Domen slår också fast att skolan inte gjort tillräckliga försök att låta flickorna visa sina kunskaper på andra sätt än genom dans, något som gör att de riskerar att bli underkända i ämnet.

TT

Publicerad: