JK oroas av nya databaser

Stockholm. En ny lag som handlar om att låta Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering bygga upp nya databaser med känsliga personuppgifter kan bli verklighet nästa år. Men både Datainspektionen och justitiekanslern (JK) har redan invändningar, enligt Ekot i Sveriges Radio.

Datainspektionen anser att det finns stora risker för integritetsintrång om ännu fler myndigheter skapar databaser om den svenska befolkningen. Men regeringen håller fast vid sitt förslag och vill införa lagen i januari 2013.

TT

Publisert: