Inrikes

ÖB: Ge försvarets tolkar asyl

INRIKES

Stockholm. Den svenska styrkans tolkar i Afghanistan bör få stöd av Sverige när insatsen avvecklas. Det anser ÖB Sverker Göranson, som menar att asyl kan behövas i vissa fall.

Men statsministern vill avvakta.

ÖB anser att det finns en hotbild mot tolkarna och att Sverige bör ge dem stöd, men förtydligar att han inte kräver asyl.

– Tolkarna är en integrerad del av våra förband, i uniform tillsammans med oss och en förutsättning för att vi ska lösa våra uppgifter. I en insatsmiljö som i Afghanistan är de ju att jämföra med svenska soldater. De som inte tycker om att vi är där, kommer att betrakta tolkarna som överlöpare, säger Sverker Göranson.

I sitt underlag till regeringen har Försvarsmakten skrivit att man bör pröva om kvotflyktingsystemet kan användas.

TT: Bör tolkarna få komma till Sverige?

– Hur det här ska gå till är en individfråga, säger Göranson, som bland annat nämner att en typ av stöd kan vara att hjälpa tolkarna att byta karriär och få ett nytt yrke i Afghanistan.

– Men i de riktigt illa hotbilderna kanske inte det fungerar och då är en variant Sverige, men det kan finnas andra också.

TT: Är det Sveriges moraliska skyldighet att hjälpa tolkarna?

– Det är medmänsklighet, det tycker nog både du och jag. Har jag ställt upp för dig och vi har hamnat i situationer som både kan påverka min livskvalitet och ytterst mitt liv så skulle jag hoppas att du gjorde vad du kunde.

Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Peter Rådberg anser att tolkarna måste få uppehållstillstånd i Sverige.

"Det finns en hotbild mot tolkarna och det kan vi inte blunda för", skriver Rådberg i ett pressmeddelande.

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger att det rent mänskligt är lätt att förstå ÖB:s uppfattning. Men frågan är om det kan, eller är bra, att omsätta det i praktiken.

– I grunden tror jag mycket på att alla får precis samma prövning, det är rättvist och förståeligt. Går man över till ett system där man ringar in vissa grupper eller kategorier så leder det till frågor om vem som ska bestämma det.

Reinfeldt tillägger att förslaget väcker en hel del frågor av ganska komplicerad natur, men stänger inte helt dörren.

– Det är bättre att vi först går igenom det, för jag är inte beredd att skifta om till något som i förlängningen skulle kunna beskrivas som godtyckligt och svårt att förstå, säger statsministern till TT.

Han noterar att Försvarsmakten anser att det ska vara en individuell prövning.

– Men då kan vi ju komma i ett läge där vissa tolkar får bifall och andra får det inte.

Göranson är åter på jobbet efter drygt två månaders sjukskrivning för överansträngning. I dag möter han försvarsminister Karin Enström (M) i Skövde.

– Jag har förståelse för det ÖB känner när det gäller tolkarna. Det är mänskligt. Samtidigt så är jag förvånad om han skulle kräva att man ska gå in från regering eller enskild ministers sida och bestämma vem som ska få asyl eller inte, säger Karin Enström.

Regeringen har begärt och fått ett underlag av Försvarsmakten för att få en bild av de lokalanställdas situation i Afghanistan när den svenska styrkan nu ska trappas ned och avvecklas.

En dragkamp om resurser pågår mellan försvar och regering. Försvaret anser sig behöva 4 miljarder mer per år. Regeringen vill spara 500 miljoner per år.

Förra sommaren sade migrationsminister Tobias Billström att "Sverige delar inte ut asyl som belöning för utfört arbete". På frågan om Enström håller med Billström, svarar hon.

– Det är inte jag som avgör vem som får asyl. Varje person måste bedömas individuellt om man har skyddsbehov eller inte och det är en bra ordning, säger Enström.

– Våra tolkar i Afghanistan har på Sveriges uppdrag tagit precis samma risker som våra soldater. Därmed är de våra veteraner och vi har ett ansvar för dem. Det är min bedömning att de bör ges möjlighet att få visum för att kunna ta sig till Sverige och söka asyl i enlighet med våra regler, säger Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Folkpartiet.

Han ser också en risk för att Sveriges rykte kan skadas - och att det kan bli svårt att rekrytera utländsk personal till andra farliga uppdrag vid framtida insatser - om tolkarna lämnas vind för våg.

Regeringen måste snabbt agera, tycker Mikael Oscarsson, Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson.

– När vi lämnar om ett år så är risken stor att talibanerna tar herraväldet igen. De här tolkarna har ställt upp sida vid sida med vår personal, det skulle vara fel att lämna dem åt deras öde.

Centerpartiets Staffan Danielsson säger att tolkfrågan är laddad. Han är för "individuella lösningar", i första hand inom Afghanistan, när det gäller lokalanställda.

Han konstaterar att tolkarna har rätt att få sina asyl- och skyddsskäl prövade om de befinner sig i Sverige. Det skulle de kunna göra "till exempel under utbildning som medarbetare inom Försvarsmakten".

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes