S fortsätter tappa i storstäderna

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Socialdemokraterna fortsätter att tappa väljarstöd i landets storstäder.

Där dominerar Moderaterna och i viss mån Miljöpartiet och Folkpartiet.

Det framgår av partiernas hemliga mätningar som TT tagit del av, där de rödgröna fortsatt behåller greppet om opinionen totalt sett. Men i storstäderna fortsätter kräftgången för Socialdemokraterna. Den senaste mätningen sträcker sig in i halva februari och täcker den tid som debatten om de nya reglerna i sjukförsäkringen var som intensivast men före debatten om de hushållsnära tjänsterna.

Mätningarna, som flera partier beställer, grundar sig på ett betydligt större underlag än övriga opinionsmätningar. Därför kan de brytas ner i mindre enheter, yrken, åldersgrupper, olika landsändar och flöden mellan partierna. De studeras flitigt av partiernas valstrateger, som är måna om att de inte ska bli offentliga. När det går dåligt i en grupp är utspel att vänta.

Gradvis förskjutning

Socialdemokraterna brukar hävda att det inte går att vinna val utan stöd i storstäderna - men just så ser situationen ur för partiet nu. De första åren efter valet 2006 såg det lovande ut för S även i de stora städerna.

Ännu för drygt ett år sedan rådde dött lopp i Stockholmsområdet. Sedan har det skett en gradvis förskjutning. I dag leder Moderaterna med 40 procent mot 23 procent för Socialdemokraterna. Regeringssidan leder i Stockholmsområdet med 56 procent mot 40 procent för de rödgröna.

Jämnt i Göteborg

I samtliga tre storstadsområden leder alliansen över oppositionen. Jämnast är det i Göteborgsområdet.

I Malmö som är ett traditionellt S-fäste dominerade partiet länge, sommaren 2008 var S 17 procentenheter större än M. I dag leder M med 9 procentenheter över S.

Socialdemokraternas starkaste fästen är i stället norra Sverige, där det har egen majoritet, och i norra Mellansverige.

TT

Publicerad: