Utställda döda väcker etiska problem

Publicerad:

Samhälle. Döda människokroppar och organ till allmän beskådan har lockat miljontals besökare runt om i världen. Men de kontroversiella anatomiska utställningarna har väckt många frågor, bland annat om hur det står till med etiken och var kropparna egentligen kommer ifrån.

"Vad de döda lär oss" och "En unik utställning med konserverade äkta människokroppar i Europa med ca 200 utställningsobjekt". Så står det på plakat som den senaste tiden dykt upp i Göteborg, och som gör reklam för en anatomisk utställning, "Real Human Bodies", som var planerad att visas upp där och i Borås. Häromdagen stod det dock klart att det hela ställs in på grund av svårigheter att nå arrangören och uteblivna betalningar, enligt Borås tidning.

Men detta är bara en av flera liknande utställningar som turnerar runt i världen, och säger sig ha syftet att lära besökarna mer om den mänskliga anatomin. Kanske är "Body Worlds", skapad av den tyske anatomen Gunther von Hagens, den mest kända. Hans alster har visats upp i hundratals städer, bland annat Södertälje och just nu Malmö. De har setts av över 40 miljoner besökare, enligt utställningens hemsida. Företaget Premier Exhibitions visar även det upp kroppar och organ till allmän beskådan på olika platser i världen.

Avrättade används?

Utställningarna är kontroversiella och många har ifrågasatt om det verkligen är etiskt försvarbart att visa upp döda människor på det här sättet. Kan det räknas som undervisning i anatomi, eller blir det bara en ovärdig cirkus av det hela?

– De här utställarna har också i omgångar blivit misstänkta för att få kroppar från tvivelaktiga källor, berättar Mats Johansson, docent i medicinsk etik vid Lunds universitet.

Bland annat har det funnits farhågor om att kroppar efter exempelvis straffångar eller avrättade människor från Kina har använts. von Hagens uppger dock att "hans" lik kommer från donatorer, de flesta tyskar, som själva valt att låta sin kropp visas upp i utbildningssyfte. Premier Exhibitions kroppar kommer från Kina, från människor som "dött av naturliga orsaker" skriver företaget, som också hävdar att allt sker enligt kinesisk lagstiftning. I en intervju med TT 2008, när utställningen besökte Köpenhamn, förnekade initiativtagaren Roy Glover att kropparna härrör från fångar eller avrättade.

– Jag har fullt förtroende för vår kinesiska samarbetspartner, sade Glover då.

Samtycke problematiskt

– Att överlåta det på en diktatur, att mänskliga rättigheter efterlevs, det tycker jag inte duger, kontrar Mats Johansson.

Företaget bakom utställningen i Göteborg och Borås; Huppertz Global, skriver i ett mejl till TT att de kvarlevor som visas upp kommer från amerikaner som donerat sina kroppar "för utbildning av läkare samt upplysning av privatpersoner".

Bevisbördan för att allt går rätt till ligger på arrangörerna, tycker Mats Johansson. Men dessa går inte ut med identiteten på kropparna och att då enbart hävda att samtycke finns blir problematiskt.

– Då räcker det inte att hävda att man avidentifierat kropparna för donatorernas skull. Då kan arrangörerna ju inte bevisa att allt skett med samtycke. Att förstöra kopplingen på det här sättet friar ju inte från ansvar.

Varför äkta?

Å andra sidan, skulle man vara öppen med vilka personerna är, skapas nya etiska problem.

– Generellt sett när någon avlidit, så visar vi vördnad för de efterlevande. Om då någon har donerat sin kropp kanske inte hans hustru har gått med på det. Det kan fortfarande vara olämpligt att inte ge omgivningen möjligheten att sörja på sitt sätt, säger Mats Johansson.

– Det är också intressant att fundera på varför det är så viktigt att det är äkta människor. I dag kan vi skapa modeller, varför är det så viktigt att de har levt? Där faller ett ansvar på betraktaren, fortsätter han.

Även Johan Brännmark, docent i praktisk filosofi vid Malmö högskola, tycker att besökaren har ett moraliskt ansvar:

– Går man på den här typen av utställning, som ju befinner sig i ett moraliskt gränsland, så gör man ett etiskt ställningstagande oavsett om man reflekterar över det eller inte. Då kan det vara viktigt att också aktivt fundera över vad man gör.

TT

Publicerad: