Nobelpris för cellens återvinning

Publicerad 2016-10-03

Nobel. Yoshinori Ohsumi, Japan, tilldelas årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Han belönas för sina upptäckter av hur cellen bryter ner och återvinner sina egna beståndsdelar, en fundamental process som har betydelse för en rad olika sjukdomar.

I år är det kannibalism och återvinning som står i centrum för medicinpriset. Detta sedan det står klart att japanen Yoshinori Ohsumi belönas för sina upptäckter av hur cellen bryter ner och återvinner sina egna beståndsdelar, så kallad autofagi.

Enligt Nobelförsamlingen, som utser pristagare, är autofagi - som betyder självätande - en fundamental mekanism i cellens maskineri.

– Det som belönas i år är ett system för att hantera nybildning. Under hela foster- och vuxenperioden krävs det nybyggnadsplaner och då behövs det ett system eller en mekanism som tar bort det gamla och skapar de nya byggstenarna och det är autofagi. Det är alltså cellens sätt att "recycla" det som behövs för att bygga nytt, säger professor Christer Höög, en av Nobelförsamlingens medlemmar.

Många sjukdomar

Redan på 1950-talet upptäcktes lysosomen inuti cellen, det vill säga den "sopstation" där denna återvinning sker, något som belönades med medicinpriset 1974.

Men hur denna process går till mer i detalj förblev höljt i dunkel ända fram till i början av 1990-talet. Då hade Yoshinori Ohsumi med en serie experiment på jästceller identifierat ett 15-tal gener som styr den process som börjar med att cellen bildar små vesiklar eller blåsor som tar upp de partiklar som ska brytas ner, exempelvis skadade proteiner. Vesiklarna smälter sedan samman med lysosomerna där "skräppartiklarna" bryts ner så att beståndsdelarna kan återvinnas.

– Autofagi är en väldigt basal mekanism som har betydelse för väldigt många olika sjukdomar på olika sätt. Forskningen är i sin linda, men just nu pågår jättemånga kliniska försök där man tar fram nya läkemedel men om några år finns det säkert läkemedel där man använder sig av just denna kunskap, säger Christer Höög.

"Stor ära"

71-årige Yoshinori Ohsumi, som sedan 2009 är professor vid teknologiinstitutet i Tokyo, rapporteras ha blivit "överraskad, men glad" när Nobelförsamlingens sekreterare Thomas Perlmann nådde honom på telefon på måndagsförmiddagen.

Till den till den japanska tv-kanalen NHK säger Yoshinori Ohsumi:

– Jag kan inte säga något annat än att det är en stor ära. Det skedde inga stora framsteg inom det här området på årtionden, men vi lyckades hitta gener som är kopplade till autofagi genom att använda jäst. Det skapade en ny horisont i studierna på det här området.

TT