Inrikes

Präster får säga nej till homovigsel

INRIKES

Kyrkan. Blivande präster måste inte vara villiga att viga samkönade par. Det håller kyrkomötet fast vid - men inte utan viss dramatik.

En av de heta potatisarna när årets kyrkomöte samlades i Uppsala var frågan om huruvida präster i Svenska kyrkan ska vara skyldiga att viga samkönade par. I dag gäller så kallad väjningsrätt som innebär att kyrkan alltid ska viga par som vill bli gifta, men att en enskild präst kan avböja att delta.

En motion lämnades in av bland andra Jesper Eneroth (S) och Anna Ekström, som företräder Fria liberaler i Svenska kyrkan (Fisk). De föreslog att kyrkomötet skulle besluta att alla nya präster som vigs måste förklara sig villiga att viga samkönade par.

Men motionen mötte motstånd från flera håll.

– Kyrkan måste kunna härbärgera två uppfattningar. Vi behöver en väg att gå tillsammans, ansåg till exempel Berit Simonsson från Frimodig kyrka (FK), aktiv inom Oasrörelsen.

Och motionen röstades ner. I elfte timmen lämnade Jesper Eneroth in ett tilläggsyttrande där han föreslog att kyrkan ska utreda vad som måste göras för att "säkerställa att ingen utsätts för diskriminering" i samband med vigsel i Svenska kyrkan.

Förslaget gick igenom med 119 röster mot 114. Sex avstod.

– Nu gick det ett sus genom kyrkomötet, sade ordförande Karin Perers när rösterna meddelades.

Beslutet innebär att sista ordet ännu inte är sagt och att frågan kommer tillbaka vid kommande kyrkomöten.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes