Fartyg i naturreservat töms på olja

INRIKES

Olyckor. Arbetet med att tömma det grundstötta segelfartyget SY Zjawa IV utanför Falsterbo på dieselolja har dragit ut på tiden. Det ligger med kraftig slagsida i naturreservatet Måkläppen.

Det polska fartyget hade korsat Atlanten på sin väg från USA mot Gdansk när besättningen navigerade fel och gick på grund. Inledningsvis misstänkte polisen att sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik kunde ligga bakom grundstötningen, men misstankarna har avskrivits efter förhör.

– Det var en olyckshändelse, säger Kalle Isaksson, vakthavande befäl vid Kustbevakningen.

Innan fartyget kan bärgas måste det tömmas på cirka 600 liter dieselolja.

TT