Misstänkta för terrorfinansiering upptaxeras

INRIKES

Brott. Skatteverket har fått en lista på 400 personer som Säpo misstänker för terrorfinansiering.

Än så länge har runt 100 människor upptaxerats.

– Det har gett en bit över 10 miljoner kronor i ytterligare skatt som ska betalas in, säger Pia Bergman, samordnare för grova brott på Skatteverket, till TT.

TT: Är det några fall där ni direkt kan se att det rimligen handlar om terrorfinansiering?

– Den bedömningen är inte vi proffsen att göra utan den bedömningen lämnar vi till våra kolleger på Säpo, säger Bergman.

Över 140 granskningar har i nuläget avslutats och ungefär lika många utredningar sker i nuläget.

– Runt 100 personer har fått ändrad taxering, säger Pia Bergman.

– Vi räknar med att 60-70 procent av alla de personuppgifter vi har fått in kommer leda till ett skattebeslut om att personen ska betala mer skatt.

Det rör sig om inkomster på 30 000 kronor till en halv miljon kronor som de aktuella personerna inte har kunnat förklara.

– Om det är mycket pengar de undanhåller är vi skyldiga att lämna över en anmälan till Ekobrottsmyndigheten om misstanke om skattebrott, vilket det handlar om i normalfallet. Det har vi gjort i ett antal fall, säger Pia Bergman.

Säpo vill inte kommentera detaljer kring samverkan med Skatteverket.

"Vilken information vi delar och på vilket sätt kan vi inte gå in på eftersom det skulle kunna störa vårt operativa arbete", skriver Johanna Måhlén, pressekreterare på Säpo, i ett mejl till TT.

TT