JO: Socialtjänsten måste hjälpa polisen

INRIKES

Flyktingkrisen. Socialtjänsten måste lämna uppgifter om papperslösa till gränspolisen. Det slår justitieombudsmannen fast, skriver Sydsvenskan.

Metoden att hitta papperslösa genom socialtjänsten har lett till att barnfamiljer utvisats, och har fått kritik för att inte ta hänsyn till barnets bästa. Den JO-anmäldes av människorättsorganisationer och forskare på Malmö högskola.

JO har nu granskat fallet och kommit fram till att lagen är tydligt formulerad och "inte lämnar utrymme för att socialtjänsten att göra egna bedömningar av barnets bästa i det enskilda fallet".

Däremot gör socialsekreterare som varnar papperslösa om att deras uppgifter begärts ut inget formellt fel, enligt JO, även om det kan uppstå "en orimlig situation om en myndighet motarbetar en annan myndighets uppdrag".

TT