Även vuxna bör få mässlingvaccin

Hälsa. Vuxna bör se över sitt skydd mot mässling och röda hund innan de reser utomlands. Är man osäker är det bra att vaccinera sig för säkerhets skull, anser Folkhälsomyndigheten.

Världshälsoorganisationen WHO har som mål att utrota mässling och röda hund. För att uppfylla målet rekommenderar den skandinaviska verifikationskommittén, där experter från Sverige, Norge och Danmark ingår, att alla medborgare, oavsett ålder, ska erbjudas gratis vaccination mot mässling och röda hund om de inte haft sjukdomarna, eller redan är vaccinerade.

Svenska Folkhälsomyndigheten stöder rekommendationen, men säger att kostnaden är en fråga för landstingen att besluta om.

Dubbla vaccin ofarligt

Folkhälsomyndigheten uppmanar vuxna att över sina vaccinationer, särskilt inför utlandsresor. Om man inte är säker på att man har skydd, så är det bästa att vaccinera sig, anser Ann Lindstrand, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

– Man kan ta prover, men det är både dyrt och komplicerat och det är ingen risk att ta vaccin även om man tagit det förut, säger hon till TT.

De båda barnsjukdomarna är ovanliga i Sverige, eftersom de sedan 1970-talet omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Men risken att smittas utomland finns kvar. Frankrike drabbades av ett större mässlingsutbrott för några år sedan.

Kan ge fosterskador

Mässling är en mycket smittsam och potentiellt dödlig sjukdom, som också kan ge många och besvärliga följdsjukdomar, påpekar Ann Lindstrand. Röda hund är framför allt farligt för det oskyddade fostret, om mamman smittas tidigt under graviditeten.

– Röda hund i tidig graviditet kan ge det oskyddade fostret allvarliga skador. Vi har inte sett några sådana inhemska fall i Sverige sedan 1989 men på senare år har vi i haft i alla fall två fall där en ovaccinerad gravid kvinna har blivit smittad utomlands, och fått allvarligt skadade barn, säger Ann Lindstrand.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Vaccin

Mässling