SMHI varnar för ishalka i Norrland

INRIKES

Väder. SMHI har utfärdat en klass ett-varning i norra Sverige. Anledningen är mildare luft i kombination med nederbörd vilket befaras kunna leda till ishalka i stora delar av södra Norrland.

Enligt SMHI är risken stor för underkylt regn och isbildning på vägarna under stora delar av lördagen. Av den anledningen har man utfärdat en så kallad klass ett-varning för stora delar av södra och östra Norrland. Länen som omfattas av varningen är Jämtland, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten.

– Det är ganska kallt i backen, därför finns risk att det kan förekomma regn på kalla vägbanor, säger Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI.

Den milda luften, som alltså kan föra med sig blixthalka, väntades dra in västerifrån tidigt under morgonen. Det väntades därefter röra sig i nordostlig riktning.

– Nederbörden håller på att leta sig in över Jämtlands län och därefter passera österut eller åt nordost. Därmed kan det bli regn på kalla vägbanor i hela området, säger Lovisa Andersson.

TT: Hur länge tror ni att det här kommer hålla i sig?

– Det här området passerar över lördagen och drar sedan, framåt kvällen, vidare till Finland. På söndagen blir det sedan en återgång till lite kallare väderläge igen med minusgrader som följd.

TT