Fåglar i Sverige blir rödlistade

INRIKES

Djur. Två fågelarter i Sverige hamnar på den internationella rödlistan för fåglar år 2017, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Fjällugglan och tretåig mås står som sårbara på listan, ett steg värre än hotade.

– Det blir mindre bytesdjur för fjällugglorna där de finns, och så även för tretåig mås, säger Niklas Aronsson på Sveriges ornitologiska förening, till Ekot.

Listan är gjord av fågelskyddsorganisationen Birdlife International.

TT