Danderyd vill förbjuda tiggeri

INRIKES

Politik. Danderyd kommun, norr om Stockholm, vill förbjuda tiggeri på utvalda platser.

– Jag och många politiker har kommit i kontakt med invånare som upplever en otrygghet kopplad till det här fenomenet, säger Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande, till Expressen.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om förbudet. Enligt Reichenberg skulle personerna i stället kunna få tigga på en plats "där det inte upplevs som hotfullt".

I Vellinge kommun i Skåne röstade kommunfullmäktige i september för ett tiggeriförbud men det stoppades en månad senare av länsstyrelsen med motiveringen att beslutet strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen. I Danderyd vill man nu att regeringen ändrar ordningslagen så att kommunerna kan bestämma tiggerifrågan lokalt.

TT