Färre vuxna på fler barn på fritids

Stockholm. Färre anställda per barn, och med lägre utbildning. Den dystra bilden av fritidshemmen ger Skolverket.

Barnen får inte det de behöver, varnar både Skolverket och facken.

– Det är oroande. Man skulle önska att man försöker höja kvalitén i verksamheten men det blir svårare med de förutsättningar som ges. Konsekvensen blir flyktigare relationer med elever, det kan bli stressituationer och svårare att hålla uppsikt över alla elever, säger Skolverkets expert Bengt Thorngren.

Varje anställd uppges nu ansvara i snitt för 12,9 elever, jämfört med 7,5 elever 1990. På tio år har gruppernas storlek ökat med 34 procent.

I fritidshem har 53 procent av årsarbetarna en pedagogisk högskoleexamen - den lägsta siffran sedan Skolverket började föra statistik 1994.

56 procent i kommunala fritidshem har pedagogisk högskoleexamen, jämfört med 29 procent i fristående verksamhet.

– De fristående fritidshemmen behöver verkligen ta till sig siffrorna och se till att man har personal som har pedagogisk kompetens, säger Thorngren.

Kommunal gjorde för två år sedan rapporten "Har någon sett Matilda?" där en tredjedel av de tillfrågade föräldrarna var oroliga för sina barn på fritids. Ordförande Annelie Nordström berättar om de arbetsplatsbesök hon gör:

– Det kan vara fritidshem som har tillgång till undermåliga lokaler. Det är 60-80 barn som tre-fyra pedagoger ska hantera. Då spelar det ingen roll vilken högskoleutbildning man har. Det går inte att erbjuda så mycket stöd eller kreativ utveckling.

– Att ha lågfrekvent tillsyn och bara ha barnet inom inhägnat område - det räcker inte för barnens bästa.

TT: Varför blir fritidsverksamheten negligerad?

– För då är man utanför lärarnas kompetensområden. Men barn funkar inte så. Vi har missat målet. Det är inte så att barn bara är kompetenta mellan vissa klockslag.

"När elevantalet ökar utan att antalet anställda också blir fler skapas en omöjlig situation som är direkt skadlig för både lärarna och eleverna", säger Lärarförbundet ordförande Eva-Lis Sirén i ett pressmeddelande.

Sirén hänvisar till en enkätundersökning som förbundet gjorde i maj 2013 där 81 procent av lärarna i fritidshem säger att arbetsbelastningen ökat påtagligt under senare år och 70 procent uppger att de inte kan planera den pedagogiska verksamheten i förhållande till sitt uppdrag.

"Nu måste politikerna inse den potential som fritidshemmen besitter och se till att barngrupperna minskar och personaltätheten med andelen utbildade ökar", säger Sirén.

I skollagen står tydligt formulerat att fritidshemmen är en del av skolan och att de ska komplettera den ordinarie skolverksamheten.

TT

Publisert: