Inrikes

Reinfeldt: Militärt hot osannolikt

INRIKES

Stockholm. Statsminister Fredrik Reinfeldt hävdade i sitt tal på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen att de mest sannolika hoten mot Sverige i dag inte är militära och att till exempel terrorhot och cyberhot är mer sannolika. Han hävdade också att försvarets förmåga förstärkts sedan 2006.

– Genom att utveckla internationella samarbeten har alliansregeringen byggt en ökad militär förmåga, sade Reinfeldt.

Han hävdade också att det finns ett brett stöd i riksdagen för försvarsreformen, trots det senaste årets intensiva försvarsdebatt.

– Alliansregeringen tar ansvar för uppbyggandet av ett modernt försvar. Det finns inget regeringsalternativ som vill öka försvarsanslagen.

Reinfeldt uppgav dock också att regeringen är beredd att återkomma till diskussioner om satsningar som stärker försvarsförmågan.

Reinfeldt uppgav också att ett svenskt Natomedlemskap inte är aktuellt.

– Det finns inget brett stöd i riksdagen för det, sade han.

Reinfeldt vill dock fortsätta att utveckla det internationella militära samarbetet, framförallt mellan de nordiska länderna.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes