Ledande teolog lämnar Svenska kyrkan

INRIKES

Stockholm. En av Svenska kyrkans ledande teologer, Eva Hamberg, hoppar av sitt uppdrag i läronämnden och går ur kyrkan i protest mot den ökade sekularisering hon ser i den, rapporterar Dagen.

Utfrågningen av ärkebiskopskandidaterna, däribland favorittippade Antje Jackelén, blev droppen för Eva Hamberg. Enligt Hamberg är Jackelén en av dem som inte står för den apostoliska trosbekännelsen.

– Antje Jackelén säger till exempel att jungfrufödseln är av metaforisk betydelse, säger Hamberg.

Jackelén tillbakavisar kritiken.

– Jag bortförklarar varken den apostoliska eller den nicenska trosbekännelsen. Men som teolog och biskop är det min uppgift att ta människors frågor på allvar. Det innebär att ta fram så mycket som möjligt ur den skatt av teologisk kunskap som finns tillgänglig i vår tradition, säger Jackelén.

TT