Ingen statlig imamutbildning

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Staten ska inte utbilda imamer. Det skulle kunna innebära en inblandning i muslimernas inre samfundsangelägenheter och dessutom strider det mot principen om att staten ska vara neutral i trosfrågor.

Bland andra de slutsatserna drar Imamutbildningsutredningen, som på måndagen lämnades till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Ett annat skäl till att det inte ska finnas några statliga utbildningar för muslimernas religiösa ledare är enligt utredaren Erik Amnå att en sådan särbehandling skulle kunna framstå som om staten pekade ut muslimer i förhållande till andra trossamfund och religiösa ledare.

Därför förordar utredningen att imamernas vidareutbildningsbehov ordnas via det ordinarie utbildningsväsendet. Så kan till exempel Svenska för invandrare vara en del liksom kurser i samhällskunskap.

TT

Publicerad: