Nio av tio klarade proven i engelska

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. I våras skrev landets sjätteklassare nationella prov för första gången. Resultaten visar att killarna hade svårare än tjejerna att klara kravnivåerna. Tydligast var detta i svenska, där 76 procent av killarna och 89 procent av tjejerna klarade alla delprov. Engelska var det ämne som flest elever klarade: 87 procent. I matteproven märktes ett särskilt tydligt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas resultat.

TT

Publicerad: