Inrikes

För tidigt födda får beteendeproblem

INRIKES

Medicin. Vart femte barn som föds extremt tidigt, innan den 28:e graviditetsveckan, får så allvarliga beteendeproblem att det påverkar deras vardag. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet.

Studien bakom avhandlingen har följt upp drygt 400 för tidigt födda barn. Redan vid två och ett halvt års ålder visade 20 procent av barnen beteendeproblem av allvarligare art.

– Det här är barn som är mer socialt tillbakadragna, mer ängsliga och har också betydande svårigheter när det gäller uppmärksamhet, säger Johanna Månsson, forskaren bakom studien, till Ekot i Sveriges Radio.

Drygt en tredjedel av barnen i studien låg under den förväntade nivån när det gäller kognitiv förmåga, det vill säga svårigheter att minnas, svårigheter med logisk slutledningsförmåga och att se samband.

Sex procent av barnen hade så allvarliga kognitiva problem att det betraktas som en permanent skada. På gruppnivå visar också studien att de extremt för tidigt födda presterade sämre än de fullgångna barnen när det gäller kognition, språk och motorik.

Resultaten visar att en för tidig födsel tycks ha en mer negativ inverkan på pojkar än på flickor.

Avhandlingen ingår i den nationella studien Express, en av de internationellt sett största studierna av barn som fötts extremt tidigt.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes